Vejvisende fingerpost med infotavle for bedre byservice

Fingerpost-standerne i Torshavn på Færøerne har forbedret byservice og navigation i byen yderligere. Som et ekstra element har Fingerpost standeren fået tilføjet en tavle med et oversigtskort. For at gøre skiltene anvendelige og synlige i de mørke timer er der integreret lys i tavlen med oversigtskortet.

Løsningen er udført i samarbejde med Dekostovan i Thorshavn, som også står bag kortdesignet.

Se andre fingerpost