Fleksible skilte til et moderne erhvervshus

Zeta House er et erhvervshus beliggende i Vinding – en af Vejles driftige bydele tæt ved motorvejen. Erhvervshuset stod færdigt i 2007 og er tegnet af RUMarkitekter, som vi samarbejdede med om husets skilteløsning.

Et moderne erhvervshus som Zeta House, der rummer seks lejere med fælles faciliteter i form af f.eks. frokost- og møderum, kræver høj grad af fleksibilitet – både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til skiltningen, der skal være nem at opdatere.

Vi valgte PlanSign systemet til den indendørs skiltning, fordi det netop rummer den fleksibilitet, vores analyse havde vist, var nødvendig. Det moderne, lettere kubistiske udtryk fra bygningens arkitektur er videreført til bogstavernes form i facadeskiltet med fremadrettet lys. Skiltepyloner og P-skilte er udført i samme designmæssige stil.

PlanSign

Pyloner

Parkeringsskilte