Identitet og vejvisning i farver

Skolens centrale rum og bibliotek blev til et hjerterum, og skolens forskellige bygninger, som er kommet til gennem knopskydninger, har fået farver og numre. Farverne skaber identitet og understøtter vejvisningen.

Nem opdatering

Alle lokaler har skilte, som skolen selv kan printe nye indstik til. En fleksibel løsning, som er nem at arbejde med. Skiltetypen, der er valgt til Silkeborg, har flotte afrundede former, som passer til de afrundede former i grafikken. Denne type skilte med printindstik findes i flere skiltesystemer, og går under fællesbetegnelsen paperfleksskilte eller printskilte, og findes i mange størrelser.

Indendørs skilte