Kurhotel Skodsborg

Danmarks første badesanatorium blev i 1898 grundlagt af Adventskirken og drevet frem af Carl Ottesen, der i 1897 havde købt to bygninger, som oprindeligt havde hørt til Grevinde Danners Palæ. Siden 1992 har Augustiousfonden drevet stedet som kurhotel.
Stedet har naturligt nok forandret sig, og i 2012 designede Henning Larsen en tilbygning af Skodsborg Spa & Fitness. Vores opgave på stedet har bestået i at designe en skiltning, som kunne være med til at understørre oplevelsen af stedet og binde bygninger og afdelinger sammen.
Første etape af den nye skiltning er nu gennemført, og planen for de næste etaper ligger allerede klar og vil blive gennemført løbende over de næste par år.
Det har været vigtigt at designe en skiltning, som understøtter stedets aktiviteter og passer til de smukke bygninger, både grafisk og i materialer. En skiltning, som kan skabe sammenhæng og vokse med hotellet, sundhedcentret samt Spa & Fitness.