Fin balance mellem identitet og wayfinding

Når der skiltes i bygninger med flere aktører, bør fokus være på selve vejvisningen, men ofte har lejerne et stort ønske om at være synlige og vise deres identitet. Balancen imellem det fælles og det individuelle er særdeles vigtigt for, at skiltningen har effekt og hjælper gæsterne i huset med at finde den rette vej.

I skilteprojektet på Jenagade i København er det lykkedes at finde den rette balance og skabe en overskuelig og effektiv skiltning, som viser vej rundt i et hus med flere indgange og trappetårne.

Se flere indendørs skilte

Tavler med vejvisning

Tavle med dybde og svævende montering

Dørskilte med identitet og vejvisning

Infotavle med oversigtskort

Ved hovedindgangen er der placeret en infotavle med en samlet oversigt over husets lejere og aktiviteter. Infotavlen inkluderer endvidere et oversigtskort, som viser den aktuelle etage. Den grafiske stil er holdt meget enkel med det sorte og hvide og logoer i farver, hvor lejernes identitet vises.

 

Fotos: Stames Kontor – Grafisk design: Marlene Hald

Etagebenævnelse trappetårn øst

Etageoversigt ved trappe

Tydelige etagenumre