Demensvenlig skiltning

Demente og andre med kognitiv forstyrrelse kan hjælpes med en god skiltning.

Med enkle greb og omtanke er det lykkedes at skabe en demensvenlig skiltning og en skiltning, som bidrager til en god orientering.

Et demensvenligt miljø kendetegnes bl.a. ved hjemmelighed, genkendelighed og tryghed.

Gangene har vejnavne og boligerne fik et husnummer, hvilket er både hjemligt, genkendeligt og trygt. Sproget understøttes meget stærkt visuelt med halve skiltestandere med gadenavneskilte.

Det er gjort med inspiration fra en af de mest udbredte metoder indenfor demensomsorg, nemlig reminiscensmetoden, reminiscens betyder “mindelse” eller “genklang”. Anvendelse af gadenavne og husnumre, samt den visuelle reference til de gamle støbejerns gadenavne-skilte med ophøjet tekst, skulle gerne skabe genklang hos beboerne og andre.

Skiltningens egnethed til demente opleves i følgende punkter:

  • Skiltenes synlighed
  • Skiltenes gode kontraster til væg, god kontrast imellem tekst og skilt
  • Anvendelsen af gode ledetråde

 

Hele den indendørs skiltning tager udgangspunkt i de gamle vejskilte i støbejern. Der er således udviklet en sammenhængende og genkendelig skiltefamilie, som indeholder:

  • Vejvisningsskilte
  • Skiltetavler
  • Piktogramskilte til toiletter
  • Dørskilte ved kontorer og andre lokaler
  • Gadenavnsskilte

Skiltene ved de enkelte boliger er placeret på en magnetisk tavle, som giver beboerne plads til og mulighed for at sætte sit eget præg og derved gøre boligen lettere genkendelig. For eksempel kan beboeren opsætte et billede af sig selv, sin yndlings blomst, eller sine børn.

Som en ekstra gevinst kan plejepersonalet nemt og hurtigt udskifte navne og informationer i løbet af en travl hverdag.

TIRSBÆK serien

Når en dør ikke må kunne ses

Det kan lyde paradoksalt, at vi camouflerer en nødudgang, men virkeligheden er, at den demente ikke må kunne forlade plejecentret ubemærket og på egen hånd. Da nødudgangen i sagens natur ikke må være aflåst, må der andre virkemidler til. Vi har således monteret store billeder på vægge med nødudgange og ladet billederne gå hele vejen hen over døren. På den måde er døren mindre synlig.

Her er det billeder fra det gamle Kolding – men andre muligheder kunne være et print af en bogreol, et kig ind i et gammelt smedeværksted, eller en forårsskov. Billederne må meget gerne indeholde detaljer, som tiltrækker opmærksomheden, så døren overses.

Fototapet