Digitale infoskærme

Et skærmbasseret informationssystem, med altid opdateret og aktuel kommunikation, er mange steder en del af en god skiltning. Når der udarbejdes en strategi for kommunikation og vejvisning, er det vigtigt at tænke kommunikationen som en helhed.

Løsninger udviklet til den enkelte kundes behov har for fleksibel kommunikation med brugeren, eller standarder udviklet til en bestemt kundegruppe, som

Løsningerne kan ses alle steder med behov for dynamisk information. Det kan være på skoler, plejecentre og rådhuse eller i virksomheder, idrætscentre, retsbygninger og shoppingcentre.

Find dit retsmøde og lokale på digital oversigt, og se hvilken retning du skal gå.

Find dit møde på skærmen og se hvilken retning du skal gå.

Få altid aktuel information vis med en informationsskærm eller videovæg.

Wayfinding og digitale løsninger

Brugervenlig, effektiv og fleksibel vejvisning guider brugerne, så de er trygge og selv kan finde vej ved hjælp af digitale skilte. Det kan være i lufthavnen, hvor der informeres om flyafgange og indtjekning, i shoppingcentre, hvor der vises vej med interaktive oversigtskort, eller på universitetet, hvor du med nogle klik kan afkode på et kort, hvor du kan finde et bestemt lokale eller en bestemt person.

Find vej til check-in og se flyafgange på stor LED skærm med dynamisk information, som altid er opdateret

Elektroniske skærme kræver indhold med en fortælling

Indholdet i elektronisk skiltning er det vigtigste. Mange falder for tanken om elektronisk, dynamisk skiltning og information på skærme, men ender med at investere i skærme, hvor det, der fortælles på skærmene, ikke er vedkommende eller bliver fortalt på en interessant måde, så budskabet når frem. Skærmens indhold skal tale sammen med resten af skiltningen. Derfor skal der udvikles en samlet og overordnet løsning, som skaber god sammenhæng i kommunikations-indsatsen. De mest almindelige anvendelser af skærme:

  • Elektronisk receptionist
  • Dynamiske orienteringsskilte
  • Dynamisk vejvisning
  • Dynamiske lokaleskilte – med booking
  • Elektronisk opslagstavle til elevinformation
  • Infoskærme, som integreres med for eksempel solcelleanlæg

Interaktiv skærm i shoppingcenter. Klik dig frem til butikken og få vist vej på et oversigtskort.

Find vej til et lokale eller en person på interaktiv skærm.

Bliv taget godt imod og ledt på rette vej med elektronisk stander

Fandt du, hvad du søgte?

Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte os på 70 10 77 11, eller hente mere inspiration: