Skilteanalyse

Skilteanalyse 

De gode løsninger begynder med et individuelt tilpasset analysearbejde. Vi afklarer de eksisterende forhold med udgangspunkt i jeres ønsker, jeres virksomhed og jeres strategi.

  • Vi gennemgår de fysiske rammer, herunder arkitektur og miljø
  • Vi gennemgår virksomhedens strategi og grafiske identitet
  • Vi kortlægger logistik og færdsel i og omkring bygningen
  • Vi afdækker den modtager, vi skal kommunikere med - herunder eventuelle særlige hensyn til sprog, synshandicap, børn eller andet
  • Vi skaber os et overblik over lokalplaner og fysiske forhold, der kan give udfordringer
  • Vi undersøger hvilke ressourcer, der er til rådighed til implementering, opdatering, vedligeholdelse og drift

Her til kommer andre behov som for eksempel funktioner og effekter. Det kan være, at den statiske skiltning skal understøttes af elektronisk skiltning eller omvendt.

Samtidig tager vi højde for levetiden og dermed behovet for opdateringer. Analysen tilpasser vi den enkelte opgave, hvilket i praksis betyder, at analysearbejdet ved større opgaver oftest opdeles i faser. Mellem faserne designes og udvikles ideerne løbende. Andre opgaver kan igen kræve langt mindre eller næsten ingen analyse.

Uanset omfang er skilteanalysen et stykke værktøj, der ikke kan ses i sig selv, men udmønter sig i kvaliteten i udførelsen - med andre ord, så har vi gjort vores arbejde godt, hvis skiltningen virker. I nogle tilfælde udarbejder vi en rapport til kunden, hvor vi skitserer analyseresultaterne ved at videregive de betragtninger, vi har gjort os, begrunde vores til- og fravalg samt et kort over virksomhedens flow, som samtidig er med til at udpege centrale placeringer for informationer.

Lad os tage en snak

Mb

Marianne Beuchert

Rådgivning og konceptudvikling
t: 76 26 61 12
m: 28 40 85 93
Vokseværk