Fleksibel kommunikation på flere niveauer

I 2007 fik Sara Lee koncernen nyt virksomhedsdomicil i Danmark, og vi blev ansvarlige for skiltningen. Sara Lee er en overordnet paraply for velkendte brands inden for fødevarer og andre dagligvarer såsom Merrild Kaffe og Bluemøller. Skiltningen skulle således primært kommunikere koncern og sekundært sub brands i forskellige sammenhænge.

Sara Lees identitet som koncern fremgår af lysskiltet på virksomhedens facade, mens der er suppleret med sub brands som sekundær information på skiltepylonerne.

Ved hjælp af skilteanalyse og bevidstheden om, at rækken af sub brands fremtidigt vil blive varieret, fandt vi frem til et passende design, som rummer en fleksibilitet til P-skiltningen udendørs samt lokale- og toiletskiltning indendørs. PlanSign systemet giver plads til både koncern- og brandkommunikation i én og samme løsning.

Udendørs skilte:

  • Skiltepyloner
  • Parkeringsskilte
  • Facadeskilt, facadelogo som lysskilt
  • Løse facadebogstaver

PlanSign skiltesystem, Indendørs:

  • Kontorskilte
  • Lokaleskilte
  • Toiletskilte
  • Skiltetavler

Nyt virksomhedsdomicil for Sara Lee koncernen, som også omfatter Merrild Kaffe, Merrild Coffee systems og Bluemøller. Den overordnede identitet for koncernen er Sara Lee, og det er den identitet, der ses som lysskilt på virksomhedens facade. Det er samme identitet, der er det primære på skiltepylonerne, hvor de øvrige selskaber er nævnt som sekundær information. Parkeringspladserne til gæster er reserveret med parkeringsskilte monteret med PlanSign skilte. Som det gennemgående indendørs skiltesystem, hvor lokaler og toiletter er skiltet, er det fleksible PlanSign skiltesystem valgt.

Lad os tage en snak

Vokseværk