Re-design af stærkt brand

I 2009 redesignede Royal Greenland sin identitet. Det gav samtidig anledning til at se på skiltningen i de danske og udenlandske afdelinger. I et samarbejde med Royal Greenlands kommunikationsbureau og Royal Greenland selv, designede vi et nyt skiltekoncept, som kunne bidrage til den visuelle identitet.

Inden vi udformede skiltningen, foretog vi en grundig skilteanalyse af de danske afdelinger, for at sikre en optimal wayfinding og samtidig bevare en klar sammenhæng og synlighed. 

Skiltningen blev implementeret i de 4 danske afdelinger. Ved de grønlandske afdelinger blev analysen lavet i samarbejde med Royal Greenlands eget personale, idet vi kommunikerede ved hjælp af fotos og Google Maps, så vi også her kunne levere en synlig og effektiv skiltning.

Vi har efterfølgende skiltet koncernens afdeling i Wilhelmshaven i Tyskland, hvor vi ligeledes har haft ansvar for analysen og kommunikationen lokalt.

 

Lad os tage en snak

Lb

Lars Beuchert

Rådgivning og eksternt salg
t: 76 26 61 11
m: 28 40 85 90
Vokseværk