Synlig identitet og branding af kommune

Horsens Kommune fik efter kommunalreformen en ny visuel identitet. Den nye designmanual rummede retningslinjer for skilte ved og på kommunens bygninger.

Vi implementerede den nye skiltning ved op imod 150 kommunale bygninger.

Vores opgave bestod desuden i at udføre en skilteanalyse af kommunens rådhus og i at overføre den grafiske linje fra manualen til en funktionel intern skiltning, som kunne lede byens borgere samt medarbejdere i kommunen på rette vej. Løsningen er nu delvist implementeret og indeholder bl.a. tavler, lokaleskilte, toiletskilte og lofthængte skilte.

Den nye identitet har - sammen med det gode samarbejde - resulteret i andre spændende opgaver, som f.eks. et nyt skiltekoncept ved salg af kommunens byggegrunde, nye bil reklamer m.m.

 

Lad os tage en snak

Lb

Lars Beuchert

Rådgivning og eksternt salg
t: 76 26 61 11
m: 28 40 85 90
Vokseværk