Særlige hensyn ved skilte til demente

Demente og andre med kognitiv forstyrrelse kan hjælpes med en god skiltning.

 

Ved skiltning for demente er det vigtigt at benytte kendte begreber og symboler. Gennem vores skilteanalyse fandt vi frem til nogle elementer og effekter, som vil gøre hverdagen nemmere for plejecentrets medarbejdere - og mere tryg for beboerne og de pårørende.

Plejecentret navngav alle gangene med vejnavne og boligerne fik et husnummer. På den måde opnåedes et sprog, som beboerne kendte i forvejen og som relaterer til en bolig, der virker mere naturlig og hjemlig. 

For at forstærke og fremhæve vejnavnene valgte vi at skilte med "gammeldags" gadenavne-skilte. I princippet har vi halveret en skiltegalge med vejnavn og monteret denne på væggen.

På den måde støtter det visuelle op omkring det talte sprog.

Da vi er blevet inspireret til designet af gamle støbejernsskilte, har vi opnået 3 vigtige ting. 

3 PILE LILLE En stor kontrast imellem skilte og vægge - og imellem skilte og grafik. Vi tager på den måde hensyn til svagtseende ved at gøre skiltene nemme at finde og teksten nemmere at læse

3 PILE LILLE Ophøjet skrift på skiltene betyder, at teksterne kan føles og er dermed velegnede for stærkt synshandicappede

3 PILE LILLE Designet virker mindre institutionelt. Vi har taget hensyn til, at der her er tale om et hjem 

Hele den indendørs skiltning tager udgangspunkt i de gamle vejskilte i støbejern. Der er således udviklet en sammenhængende og genkendelig skiltefamilie, som indeholder:

3 PILE LILLE Vejvisningsskilte

3 PILE LILLE Skiltetavler

3 PILE LILLE Piktogramskilte til toiletter

3 PILE LILLE Dørskilte ved kontorer og andre lokaler

3 PILE LILLE Gadenavneskilte

Skiltet ved de enkelte boliger er placeret på en magnetisk tavle, som giver beboerne plads til og mulighed for at sætte sit eget præg og derved gøre boligen lettere genkendelig. For eksempel kan beboeren opsætte et billede af sig selv, sin yndlingsblomst eller sine børn.

Som en ekstra gevinst kan plejepersonalet nemt og hurtigt udskifte navne og informationer i løbet af en travl hverdag. 

Når en dør ikke må kunne ses 

 

Det kan lyde paradoksalt, at vi camouflerer en nødudgang. Men virkeligheden er, at demente ikke må kunne forlade plejecentret ubemærket og på egen fod. Da nødudgange i sagens natur ikke må være aflåst, må der andre virkemidler til. Vi har således monteret store billeder på vægge med nødudgange og ladet billederne gå hele vejen hen over døren. På den måde er døren mindre synlig.

Her er det billeder fra det gamle Kolding - men andre muligheder kunne være et print af en bogreol, et kig ind i et gammelt smedeværksted, eller en forårsskov. Billederne må meget gerne indeholde detaljer, som tiltrækker opmærksomheden, så døren overses.

 

Lad os tage en snak

3 Pile

IDESKILTE

Skiltning af virksomheder
t: 70 10 77 11
Vokseværk